GAZ 

Volga 2.3i 
Volga 2.3i 16V 
Volga Kombi 2.3 16V